All Wordlists

Title   Size Author Rating
computing
25 quicklime 0.0
wristband
wearable computer
wearable device
wearable
handheld scanner
disk image
signature creation device
lossless compression
lossy compresion
global positioning system
machine translation
show all
Basic Phrases
12 kim 1.0
안녕하세요
안녕히 계세요
안녕히 가세요
잘가
아니요
감사합니다
죄송합니다
저기요
만나서 반가워요
반갑습니다
show all
Common Korean Verbs
11 kim 0.0
가다
오다
보다
만나다
먹다
마시다
하다
공부하다
주문하다
배우다
읽다
Countries
5 kim 0.0
멕시코
미국
중국
프랑스
한국
Hangul
2 kim 0.0
자모
한글
Korean pronouns
1 kim 0.0
Other popular words
11 Pigmalijonas 0.0
ačiū
dėkui
prašau
prašom
atsiprašau
atleisk
dovanok
kaip sekasi?
gerai
taip
ne
Fifth Declension
3 Pigmalijonas 0.0
vanduo
sesuo
duktė
Million, Billion
2 Pigmalijonas 0.0
milijonas
milijardas
Wordlist for lesson 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
8 Pigmalijonas 0.0
dvidešimt
trisdešimt
keturiasdešimt
penkiasdešimt
šešiasdešimt
septyniasdešimt
aštuoniasdešimt
devyniasdešimt
Wordlist for lesson Numbers 11-19
10 Pigmalijonas 0.0
dešimt
vienuolika
dvylika
trylika
keturiolika
penkiolika
šešiolika
septyniolika
aštuoniolika
devyniolika
Wordlist for lesson Dešimt
10 Pigmalijonas 0.0
vienas
du
trys
keturi
penki
šeši
septyni
aštuoni
devyni
dešimt
Wordlist for lesson Declining du, dvi
1 Pigmalijonas 0.0
du
Plural nouns
7 Pigmalijonas 0.0
durys
grindys
marškiniai
miltai
žirklės
metai
metas
Wordlist for lesson Koks, kokia, kokie, kokios
2 Pigmalijonas 0.0
toks
koks
Wordlist for lesson Toks, tokia
2 Pigmalijonas 0.0
toks
žalias
Wordlist for lesson Professions
7 Pigmalijonas 1.0
direktorius
režisierius
inžinierius
kardiologas
pilotas
žurnalistas
draudimas/apdrošināšana
13 latvis 0.0
apdrausti
draudėjas
draudikas
draudimas
apdrošināšana
draudimo liudijimas
galiojimas
pašrisks
zemapdrošināšana
apdrošināšanas gadījums
virsapdrošināšana
show all
Three Forms of Verbs
6 Pigmalijonas 0.0
gyventi
pirkti
turėti
sakyti
kalbėti
eiti
Bendrosios frazės
1 latvis 0.0