Uz krievu valodu 2

made by Pigmalijonas
13 words

0
0
Word Meaning
sarīkot 1. устроить
sarīkot koncertu
устроить концерт
2. устраивать
0
0
pienācīgs надлежащий
pienācīgā kārtā
надлежащим образом
0
0
uzņemties 1. обязаться
2. обязываться
3. сняться
4. сниматься
0
0
apņemties обязаться
apņemas nekavējoties un pienācīgā kārtā informēt
обязуется незамедлительно и надлежащим образом информировать
0
0
pilnvara 1. полномочие
2. доверенность
0
0
atsaukt 1. отозвать
2. отзывать
atsaukt visus pilnvarojumus
отзывать все доверенности
0
0
pagasts волость
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Vecumnieku pagastā Vecumniekos
Развитие услуг водного хозяйства в волости Весумниеки в Весумниеки
0
0
ūdenssaimniecība водное хозяйство
0
0
saimniecība хозяйство
0
0
pakalpojums услуга
izdarīt pakalpojumu
оказать услугу
lāča pakalpojums
медвежья услуга
0
0
attīstība развитие
0
0
attīrīšanas iekārtas очистные сооружении
0
0
vienošanās соглашение
panākt vienošanos
прийти к соглашению
0
0