apņemties

0
0

обязаться

apņemas nekavējoties un pienācīgā kārtā informēt обязуется незамедлительно и надлежащим образом информировать

Added by Pigmalijonas on Thursday 19 September 2013.

There are no comments for this word.