Vietniekvārds

9 October 2013 by Pigmalijonas

Level: A1
1120 views
0
0

Personu vietniekvārdi

  1. persona 2. persona 3. persona
  es mēs tu jūs viņš viņa viņi viņas
N. mes tu jūs jis ji jie jos
Ģ. manęs mūsų tavęs jūsų jo jos
D. man mums tau jums jam jai jiems joms
A. mane mus tave jus juos jas
I. manimi mumis tavimi jumis juo ja jais jomis
L. manyje mumyse tavyje jumyse jame joje juose jose

Piemēri ar :

einu namo. Es eju uz mājām.
Namuose manęs nėra. Mājās manis nav.
Jis man davė latą. viņš man deva latu.
Vakar gatvėje mane užpuolė. Vakar uz ielas mani uzbruka.
Niekas su manimi nedraugauja. Neviens ar mani nedraudzējas.
Manyje yra 60 procentų vandens. Manī ir 60 procentu ūdens.

Norādāmie un citi vietniekvārdi

Galvenie gan latviešu, gan lietuviešu valodā ir šie vietniekvārdi:

tas, ta - tas, tā
toks, tokia - tāds, tāda
kuris, kuri - kuŗš, kuŗa
pats, pati

Lūk, kā tie ir lokāmi:

  Vienskaitlis Daudzskaitlis
  Vīriešu dz. Sieviešu dz. Vīriešu dz. Sieviešu dz.
N. tas ta tie tos
Ģ. to tos
D. tam tai tiems toms
A. tuos tas
I. tuo ta tais tomis
L. tame toje tuose tose
 
N. toks tokia tokie tokios
Ģ. tokio tokios tokių tokių
D. tokiam tokiai tokiems tokioms
A. tokį tokią tokius tokias
I. tokiu tokia tokiais tokiomis
L. tokiame tokioje tokiuose tokiose
 
N. kuris kuri kurie kurios
Ģ. kurio kurios kurių kurių
D. kuriam kuriai kuriems kurioms
A. kurį kurią kuriuos kurias
I. kuriuo kuria kuriais kuriomis
L. kuriame kurioje kuriuose kuriose
 
N. pats pati patys pačios
Ģ. paties pačios pačių pačių
D. pačiam pačiai patiems pačioms
A. patį pačią pačius pačias
I. pačiu pačia pačiais pačiomis
L. pačiame pačioje pačiuose pačiose

Pārējie vietniekvārdi:

šitas, šita - šitas, šitā (sarunvalodā biežāk lietots nekā šis, ši)
šitoks, šitokia - šitāds, šitāda
šis, ši - (lokāms kā kuris, kuri)
kas (lokāms kā tas)
keli, kelios un keleri, kelerios - daži, dažas (lokāmi kā skaitļa vārdi 4-9)
kelintas, kelinta - kuŗš, kuŗa (jautājumā pēc kārtas; lokāms kā 1. deklinācijas īpašības vārdi)
koks, kokia - kāds, kāda (lokāms kā toks, tokia)
joks, jokia - nekāds, nekāda (lokāms kā toks, tokia)
kitoks, kitokia - citāds, citāda
kitas, kita - cits, cita (lokāms kā 1. deklinācijas īpašības vārds)
visas, visa - viss, visa (lokāms kā 1. deklinācijas īpašības vārds)
niekas - nekas (lokāms kā 1. deklinācijas īpašības vārds)
viskas - viss (lokāms kā 1. deklinācijas īpašības vārds)
kiekvienas, kiekviena - ikviens, ikviena; katrs, katra (lokāms kā vienas, viena)

Piederības vietniekvārdi

Kaut gan latviešu piederības vietniekvārdiem (mans, tavs, savs) lietuviešu valodā piestāv gramatiska atbilsme (manas, mana; tavas, tava; savas, sava), tomēr lietuviešu valodā tie netiek bieži lietoti. Gandrīz vienmēr lietuvieši lieto vienkāršākus nelokāmus piederības vietniekvārdus, kas ir uzrakstīti šajā tabulā:

mano mans, mana, mani, manas... Jis yra mano draugas. viņš ir mans draugs.
tavo tavs, tava, tavi, tava... Ji yra tavo draugė. viņa ir tava draudzene.
savo savs, sava, savi, sava... Jis vairuoja savo mašiną. viņš vada savu mašīnu.
jo viņa Jo tėvas ateina. viņa tēvs nāk.
jos viņas Visi jos žaislai yra žali. Visas viņas rotaļlietas ir zaļas.
mūsų mūsu Visi mūsų žaislai yra raudoni. Visas mūsu rotaļlietas ir sarkanas.
jūsų jūsu Jūsų eilė spėti mįslę. Jūsu kārta minēt mīklu.
viņu Mums reikia išminties. Mums vajag viņu gudrību.
There are no comments for this lesson.