Skaitļa vārds

9 October 2013 by Pigmalijonas

Level: A1
1067 views
0
0

Pamata skaitļa vārdi

0 nulis
1 vienas
2 du (dveji)
3 trys (treji)
4 keturi (ketveri)
5 penki (penkeri)
6 šeši (šešeri)
7 septyni (septyneri)
8 aštuoni (aštuoneri)
9 devyni (devyneri)
10 dešimt
11 vienuolika
12 dvylika
13 trylika
14 keturiolika
15 penkiolika
16 šešiolika
17 septyniolika
18 aštuoniolika
19 devyniolika
20 dvidešimt
21 dvidešimt vienas
22 dvidešimt du (dvidešimt dveji)
30 trisdešimt
40 keturiasdešimt
50 penkiasdešimt
60 šešiasdešimt
70 septyniasdešimt
80 aštuoniasdešimt
90 devyniasdešimt
100 šimtas
200 du šimtai
1000 tūkstantis

Skaitļa vārdus, kas ir iekavās, lieto tikai ar daudzskaitliniekiem, piem., metai (gads), durys (durvis), rungtynės (spēle).

Per dvejus metus mes žaidžiame devynerias rungtynes. Divos gados mēs spēlējam deviņas spēles.

Daudzskaitliniekus loka kā 1. deklinācijas īpašības vārdus, kam ir galotnes -ias, -ia. Paskatīsimies, kā loka katru skaitļa vārdu:

1 vienas, viena loka kā 1. deklinācijas īpašības vārdu ar galotnēm -as, -a.
2-3 du, dvi, trys loka citādi. Sk. declension of two, three.
4-9 keturi, keturios ... devyni, devynios loka kā 1. deklinācijas īpašības vārdu ar galotnēm -as, -a, izņemot akuzatīvu (kas ir -is, -ias - keturis, keturias). Sk. šo tabulu.
10, 20 ... 90 dešimt, devyniasdešimt neloka. 11-19 vienuolika ... devyniolika ir lokāmi kā 2. deklinācijas lietvārdi ar galotni -a, izņemot akuzatīvu, kas ir kā nominatīvs. Pievērsiet uzmanību, ka skaitļa vārdi 11-19 ir vienskaitlī. Piemēram: vienuolika, vienuolikos, vienuolikai, vienuolika, vienuolika, vienuolikoje, vienuolika (eleven). Vai arī sk. to pašu tabulu.
100 šimtas ir lokāms kā 1. deklinācijas lietvārds ar galotni -as.
1000 tūkstantis ir lokāms kā 1. deklinācijas lietvārds ar galotni -is.
21-29 ... 91-99 dvidešimt vienas, dvidešimt viena ... devyniasdešimt vienas, devyniasdešimt viena.

Ikviens skaitļa vārdu komponents tiek locīts atsevišķi. Tas pats ir ar vārdiem 121 šimtas dvidešimt vienas, 1001 tūkstantis vienas, 2134 du tūkstančiai šimtas trisdešimt keturi, utt. piemēram, skaitļa vārda 2134 akuzatīvs:

Mes gavome du tūkstančius šimtą trisdešimt keturis eurus. Mēs saņēmām 2134 eiras.

Kārtas skaitļa vārds

1. pirmas, pirma
2. antras, antra
3. trečias, trečia
4. ketvirtas, ketvirta
5. penktas, penkta
6. šeštas, šešta
7. septintas, septinta
8. aštuntas, aštunta
9. devintas, devinta
10. dešimtas, dešimta
11. vienuoliktas, vienuolikta
12. dvyliktas, dvylikta
13. tryliktas, trylikta
14. keturioliktas, keturiolikta
15. penkioliktas, penkiolikta
16. šešioliktas, šešiolikta
17. septynioliktas, septyniolikta
18. aštuonioliktas, aštuoniolikta
19. devynioliktas, devyniolikta
20. dvidešimtas, dvidešimta
21. dvidešimt pirmas, dvidešimt pirma
30. trisdešimtas, trisdešimta
40. keturiasdešimtas, keturiasdešimta
50. penkiasdešimtas, penkiasdešimta
60. šešiasdešimtas, šešiasdešimta
70. septyniasdešimtas, septyniasdešimta
80. aštuoniasdešimtas, aštuoniasdešimta
90. devyniasdešimtas, devyniasdešimta
100. šimtas, šimta
101. šimtas pirmas, šimtas pirma
200. du šimtas, du šimta
1000. tūkstantas, tūkstanta
2000. du tūkstantas, du tūkstanta

Kā redzat, kārtas skaitļa vārdi ir lokāmi kā 1. deklinācijas īpašības vārdi ar golotnēm -as, -a. Apvienotos kārtas skaitļa vārdos loka tikai pēdējo vārdu: 127. šimtas dvidešimt septintas, šimtas dvidešimt septinto, šimtas dvidešimt septintam, utt. Ja gribat rakstīt gadus, jālieto īpašības vārdi ar noteiktajām daudzskaitļa galotnēm. Sk. šeit atkal, ja esat tās aizmirsuši. 1987. gads - tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt septintieji metai 2005. gads - du tūkstančiai penktieji metai

Kopības skaitļa vārds

Lietuviešu valodā ir šie deviņi kopības skaitļa vārdi: vienetas (vieninieks), dvejetas (divnieks), trejetas (trijnieks), ketvertas (četrinieks), penketas (piecnieks), šešetas (sešinieks), septynetas (septiņnieks), aštuonetas (astoņnieks), devynetas (deviņnieks).

Gavau septynetą iš matematikos. Es dabūju septiņnieku matemātikā.

There are no comments for this lesson.