Prefix į with Verbs of Movement

14 November 2013 by Pigmalijonas

1250 views
0
0

The prefix į, when used with movement verbs, means a direction towards something.

įeiti - to go/walk into smth
įbėgti - to run into smth
įvažiuoti - to go (by a transport) into smth
įskristi - to fly into smth
įjoti - to ride into smth
įplaukti - to swim into smth

Aš įeinu į mokyklą. I go into school.
Dėstytojas įeina į kabinetą. The lecturer goes into the cabinet.
Studentai įbėga į auditoriją. Students run into the auditorium.
Laivas įplaukia į uostą. The ship swims into the harbor.
Lėtas autobusas įvažiuoja į garažą. The slow bus drives into the garage.
Arklys įjoja į tvartą. The horse rides into the stable.
Paukščiai visada įskrenda į tą seną pastatą. Birds always fly into that old building.

Word Meaning
įeiti 1. enter
2. go in
3. walk in
There are no comments for this lesson.