Debesėlis
http://debeselis.net/forum/

The Story Sentence Game
http://debeselis.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=338
Page 2 of 3

Author:  asCii [ 2007 04 15, 09:12 ]
Post subject: 

Ir atominis (=atominė) bomba susprogo
And a nuclear bomb went off.

Author:  whisperedlullaby [ 2007 04 15, 15:48 ]
Post subject: 

Ascii, you never cease to amaze me :P

tauta verkė
People cried

Author:  Pigmalijonas [ 2007 04 15, 20:36 ]
Post subject: 

Išliko tik lietuvių tauta.
Only the Lithuanian nation survived.

Author:  mpiktas [ 2007 04 15, 22:48 ]
Post subject: 

Na ir aišku tarakonai:)
And of course the cockroaches:)

Author:  asCii [ 2007 04 16, 02:45 ]
Post subject: 

Ir asCii
and asCii

Author:  whisperedlullaby [ 2007 04 16, 03:28 ]
Post subject: 

tarakonai rėpliojo ant Ascii
The cockroaches crawled on Ascii

Author:  asCii [ 2007 04 16, 04:30 ]
Post subject: 

"whisperedlullaby", you really impress me with your vocabulary!

Ascii draugavo su tarakonais.
Ascii became friend with the cockroaches.

Author:  Pigmalijonas [ 2007 04 16, 11:23 ]
Post subject: 

Ascis įsimylėjo vieną tarakonę.
Ascii fell in love with one (female) cockroach.

Author:  Palomita [ 2007 04 16, 14:42 ]
Post subject: 

Jos vardas Onytė.
Her name is Onytė (Ann - Ona, so diminutive - Onytė).

Author:  asCii [ 2007 04 16, 17:11 ]
Post subject: 

Pasirodė kad Onytė turėjo vaiką (=vaikiną), tai ji nemėgo Ascio.
It turned out that Ann had a boyfriend, so she didn't like Ascii.

Author:  whisperedlullaby [ 2007 04 16, 17:51 ]
Post subject: 

Todėl Ascii žiūrėjo Lietuvoje už gražią draugę (=ieškojo Lietuvoje gražios draugės)
So Ascii looked in Lithuania for a pretty (girl)friend

Author:  Palomita [ 2007 04 16, 19:19 ]
Post subject: 

Todėl Ascii žiūrėjo Lietuvoje už gražią draugę = Todėl Ascii Lietuvoje ieškojo gražios draugės.So Ascii looked in Lithuania for a pretty (girl)friend.

Ne! Ne vienos draugės, o daug draugių. :wink:
No! Not one friend (girl), but many friends (girls).

Author:  asCii [ 2007 04 16, 20:15 ]
Post subject: 

Visos mėrgaitės (=mergaitės) įsimylėjo Ascio ispaną (=ispanišką) akcentą.
All the girls fell in love of Ascii's spanish accent.

Author:  Palomita [ 2007 04 17, 18:21 ]
Post subject: 

Visos mėrgaitės įsimylėjo Ascio ispaną akcentą. = Visos mergaitės įsimylėjo Ascio ispanišką akcentą.
All the girls fell in love of Ascii's spanish accent.

Tikriausiai Asciis labai laimingas. :lol:
Perhaps Ascii is very happy.

Author:  asCii [ 2007 04 17, 20:28 ]
Post subject: 

Kai visos skubėjo pas jį, tai nežinojo ką daryti, taip (=tai; tad) visos pridėjo (=pradėjo) bučiuoti jam į visus kuno (=visas kūno) dalis.
While every girl run to him, he didn't know what to do, so all of them started kissing him on every part of the body.That sentence was difficult, I know there must be a lot of mistakes, but I wanted to say that :lol:

Author:  vaicaitis [ 2007 05 15, 03:43 ]
Post subject: 

viena mergina buvo alkanas (=alkana) ir suvalgė acsio ranką, jam labai nepatiko..
One girl was hungry and ate ascii's arm, he did not enjoy this..

Author:  toto1919 [ 2007 08 03, 05:07 ]
Post subject: 

Tačiau, tai nebuvo didelė problema, nes po atominio sprogimo ascii pradėjo pasikeisti (=keistis), jam tikrai netrūko rankų - jis turėjo keturias (dabar tris :wink:).

However, this was not a big problem, since after the atomic explosion ascii started to change, he surely didn't lack any arms - he had four (now three :wink:)

Author:  asCii [ 2007 12 09, 04:41 ]
Post subject: 

Askio rašalas pasibaigė, todėl daugiau nėra žinota apie jį.
Ascii run out of ink, therefore nothing more is known about him.

The end.

Author:  Joce [ 2007 12 09, 04:57 ]
Post subject: 

Oh no :cry: it ended.

Author:  toto1919 [ 2007 12 12, 22:27 ]
Post subject: 

Gal galėtume pradėti naują pasakojimą?
Maybe we could start a new story?

Miške gyveno ežys su šeima, jo vardas buvo Dygus.
In the forrest lived a hedgehog with family, his name was Dygus.

Author:  Pigmalijonas [ 2007 12 14, 21:49 ]
Post subject: 

Jam vardą suteikė kažkoks švedas.
His name was given to him by some Swede.

Author:  asCii [ 2007 12 14, 22:11 ]
Post subject: 

Kartą, jam greitai apbėgant jo (=apibėgant savo) namą, Segos verslininkas priėjo (-priėjo „Segos“ verslininkas).
Once, while he was running fast around his house, a businessman of Sega came close.

Author:  toto1919 [ 2007 12 14, 23:20 ]
Post subject: 

"Jūsų brolis Sonikas man (=mane) atsiuntė pas jus", sakė (-pasakė) verslininkas, "jis nori jums kažką pasiūlyti."
"Your brother Sonic sent me to you", said the businessman, "he has a proposal for you."

Author:  DiabolusInMusica [ 2008 01 17, 02:20 ]
Post subject: 

Jis nustabini (=nustebo) bet labai smalsus (=susidomėjo) ir jis sakė......
He was surprised but very curious, and he said...

Author:  asCii [ 2008 01 17, 04:33 ]
Post subject: 

- Aš nekalbu lietuviškai.
- I don't speak lithuanian.

Page 2 of 3 All times are UTC + 2 hours
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/