Debesėlis
http://debeselis.net/forum/

Sakinio dalių klausimai
http://debeselis.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=778
Page 1 of 1

Author:  Bereza [ 2009 02 16, 16:16 ]
Post subject:  Sakinio dalių klausimai

Sakinio dalis atpažįstame iš klausimų, keliamų tai sakinio daliai, su kuria ji susijusi ar nuo kurios priklauso (ieškant veiksnio - tariniui ir kt.).

Pvz.: Kas išėjo? - vaikai (veiksnys), ką veikė vaikai? - išėjo (tarinys).

1. VEIKSNYS (1): kas? (yra veiksnys).

2. TARINYS:
a) grynasis: ką veikėjas veikia?, veikė?, veikdavo?, veiks?, veiktų?, turi, privalo veikti?, kas su veiksniu atsitinka?; ką aš veikiu?, ką tu veikei?, ką jūs veiksite?, ką mes veiksime? ir kiti. (Iš viso 30 klausimų).
b) sudurtinis: kas yra?, buvo, būdavo, bus veikėjas?, koks yra, buvo, būdavo, bus veikėjas?

3. PAŽYMINYS (9): koks?, kokia?, kuris?, kuri?, kelintas?, kelinta?, keli?, kelios?, kieno? (iš viso 85 klausimai).

Čia pateiktos pradinės klausimų formos - vienaskaitos vardininkai.

Kito skaičiaus bei linksnio klausimus tikriname pagal čia pateiktuosius.
Pvz.:
1) kokiame? - pradinė forma - koks?
2) kelioms? " " - kelios?

4. PAPILDINYS (7): ko?, kam?, ką?, kuo?, su kuo?, be ko?, apie ką?

5. APLINKYBĖS (6):
1) vietos (9): kur?, kame?, kaip toli?, (kas nors yra); iš kur?, nuo kur?, iki kur?, aplink ką?, per ką?, kuria vieta? (kas nors vyksta).
2) laiko (6): kada?, kiek laiko?, kaip ilgai?, nuo kurio laiko?, iki kurio laiko? iki kol?
3) būdo (2): kaip?, kuriuo būdu?
4) kiekybės (2): kiek?, keliese?
5) priežasties (3): kodėl?, dėl ko?, dėl kurios priežasties?
6) tikslo (4): kam?, kuriam tikslui? (kas nors daroma), ko?, kuriuo tikslu? (kur nors vykstama).

_______
Grynajame tarinyje aš perskaičiau 12 klausimų iš 30 klausimų, o pažyminyje - beveik 9 klausimai iš 85 klausimų. Galbūt kol kas gali papildyti naujų klausimų į šitą lentelę.

Page 1 of 1 All times are UTC + 2 hours
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/